Dàn đề 10 con VIP: 300.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :29-09-23


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Dàn đề 10 con Kết quả Theo
29-09-23
28-09-2391,01,61,19,15,29,98,13,22,98Ăn đề 98189
27-09-2397,52,42,48,71,37,47,86,20,90Ăn đề 47164
26-09-2387,91,77,22,65,36,15,55,85,43Ăn đề 36190
25-09-2361,19,45,90,65,46,10,11,72,79Ăn đề 79189
24-09-2307,87,70,19,00,78,73,32,63,43Ăn đề 78181
23-09-2305,22,94,62,34,00,20,28,11,84Ăn đề 22164
22-09-2334,57,99,25,14,59,24,81,08,95Ăn đề 14150
21-09-2326,06,85,34,66,08,14,02,66,94Ăn đề 66174
20-09-2306,03,18,72,49,07,90,69,99,34Ăn đề 03176
19-09-2302,32,25,64,71,01,13,54,10,14Ăn đề 25178
18-09-2338,04,43,05,41,79,21,56,02,06Ăn đề 04197
17-09-2365,30,51,93,91,28,58,78,18,15Ăn đề 65199
16-09-2340,79,68,24,87,02,88,15,49,63Ăn đề 24175
15-09-2387,05,54,20,22,55,18,83,24,68Ăn đề 20154
14-09-2302,43,48,22,70,68,65,14,78,04Ăn đề 22169
13-09-2397,00,50,18,47,98,32,65,35,63Ăn đề 50167
12-09-2384,54,32,26,51,12,66,85,20,95Ăn đề 32163
11-09-2317,59,35,09,69,33,37,90,39,43Trượt196
10-09-2317,52,04,59,07,57,02,69,11,73Ăn đề 02158
09-09-2315,64,98,36,76,39,80,70,09,52Ăn đề 52195
08-09-2320,91,02,47,59,45,57,87,76,22Ăn đề 76192
07-09-2304,68,50,23,82,86,11,00,02,15Trượt172