Dàn đề 10 con VIP: 300.000 VNĐ

Thần tài xổ số ngày :07-06-23


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Dàn đề 10 con Kết quả Theo
07-06-23
06-06-2341,60,20,23,79,40,51,67,83,89Ăn đề 79192
05-06-2306,27,58,07,09,95,81,97,16,88Ăn đề 81162
04-06-2321,35,92,02,94,53,79,08,77,28Ăn đề 08167
03-06-2361,81,70,49,96,90,58,15,74,32Ăn đề 70153
02-06-2377,47,21,12,92,63,65,68,59,44Ăn 63165
01-06-2315,20,21,49,07,30,63,86,17,66Ăn 21150
31-05-2371,42,30,36,09,17,79,47,29,90Trượt155
30-05-2310,79,17,65,76,58,11,30,41,82Ăn đề 65180
29-05-2351,21,61,88,66,96,82,07,46,67Ăn đề 67154
28-05-2357,59,22,24,21,50,33,56,59,39Ăn đề 59189
27-05-2387,37,51,53,59,84,82,34,69,58Ăn đề 37162
26-05-2357,58,16,91,87,82,02,78,39,05Ăn đề 91173
25-05-2397,07,75,15,19,85,98,90,92,52Ăn 19195
24-05-2350,66,55,89,08,77,63,24,83,16Ăn đề 66169
23-05-2385,49,08,22,23,07,55,62,67,72Ăn đề 72177
22-05-2338,72,94,97,54,95,13,63,11,69Ăn đề 54150
21-05-2399,86,77,76,35,84,47,31,97,02Ăn đề 97153
20-05-2338,55,99,01,02,36,16,60,98,67Trượt182
19-05-2317,95,73,38,18,27,12,53,93,70Ăn đề 17195
18-05-2383,51,73,32,95,17,02,11,81,55Ăn đề 32167
17-05-2393,33,69,13,80,02,14,94,92,47Trượt189