Dàn đề 6 con VIP: 500.000 VNĐ

Không trúng không lấy tiền ngày :23-04-21


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Dàn đề 6 con Kết quả Theo
23-04-21
22-04-2116,26,29,68,74,89Trượt197
21-04-2180,58,88,84,55,63Ăn đề 55156
20-04-2106,05,01,47,75,87Ăn đề 75156
19-04-2117,29,41,73,76,65Ăn đề 65174
18-04-2103,33,67,64,57,95Trượt196
17-04-2136,37,64,99,21,52Trượt162
16-04-2104,83,12,82,89,43Ăn đề 89156
15-04-2195,82,63,81,17,65Ăn đề 82188
14-04-2104,09,13,39,40,20Trượt180
13-04-2182,83,43,62,05,16Ăn 05168
12-04-2143,78,76,39,85,26Ăn đề 39169
11-04-2160,96,07,15,13,31Ăn đề 13196
10-04-2145,91,13,61,53,16Ăn đề 13189
09-04-2152,59,70,84,27,29Ăn đề 70159
08-04-2155,64,46,04,42,20Ăn đề 04181
07-04-2175,70,58,63,81,47Ăn đề 75175
06-04-2168,59,87,12,43,85Ăn 59185
05-04-2100,26,06,35,04,65Ăn đề 00172
04-04-2121,07,06,12,66,23Trượt199
03-04-2100,51,27,79,84,40Trượt188
02-04-2129,95,01,12,67,10Ăn đề 95172
01-04-2115,31,67,32,03,66Trượt192
31-03-2196,79,54,44,59,16Ăn đề 96174
30-03-2127,83,55,01,44,41Ăn đề 55190
29-03-2167,13,00,72,58,18Ăn đề 00180
28-03-2129,61,76,85,05,36Trượt157
27-03-2101,05,99,77,92,56Ăn đề 01176
26-03-2177,68,04,13,66,19Trượt172
25-03-2116,79,04,37,03,08Trượt155
24-03-2164,38,99,34,70,96Ăn đề 38178
23-03-2133,87,72,39,48,92Ăn đề 39159
22-03-2121,79,69,96,77,15Ăn 15183
21-03-2140,73,62,74,96,28Ăn đề 40186