Dàn đề 8 con VIP: 400.000 VNĐ

Đã chốt Số Chắc ăn ngày :13-06-21


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Dàn đề 8 con Kết quả Theo
13-06-21
12-06-2160,01,42,89,74,62,30,14Trượt166
11-06-2129,57,55,13,88,40,74,63Trượt186
10-06-2188,01,49,81,22,86,71,79Ăn đề 79178
09-06-2199,87,97,84,08,42,70,95Ăn đề 99168
08-06-2166,07,12,01,95,00,60,42Ăn đề 66188
07-06-2122,80,92,46,27,07,18,33Ăn đề 22150
06-06-2167,30,90,17,28,38,34,35Trượt183
05-06-2131,95,88,99,70,24,72,20Trượt159
04-06-2137,95,19,85,30,28,82,15Ăn đề 30199
03-06-2152,07,43,97,29,04,63,08Trượt198
02-06-2164,32,62,13,14,75,08,59Ăn đề 14198
01-06-2141,30,66,39,46,53,14,92Ăn đề 66160
31-05-2150,78,56,94,71,79,13,57Ăn đề 50195
30-05-2153,09,92,55,02,69,74,04Ăn đề 53175
29-05-2196,90,50,65,06,85,63,87Ăn đề 87163
28-05-2181,03,44,38,85,75,76,93Ăn đề 76193
27-05-2141,06,90,94,03,38,31,45Ăn đề 03196
26-05-2167,87,46,82,38,00,27,04Ăn đề 04185
25-05-2178,31,80,71,81,34,22,40Ăn 71156
24-05-2110,99,81,96,82,85,61,41Ăn đề 85152
23-05-2140,36,75,87,12,94,30,24Trượt194
22-05-2127,25,63,94,53,34,82,83Ăn đề 25175
21-05-2157,05,02,88,52,23,75,73Ăn đề 23187
20-05-2167,96,88,65,07,99,12,98Ăn đề 67156
19-05-2179,13,72,43,20,47,36,56Ăn đề 72185
18-05-2113,58,17,66,16,14,73,10Trượt164
17-05-2105,89,44,73,02,30,26,07Ăn đề 26175
16-05-2144,05,01,17,67,82,62,65Ăn đề 65187
15-05-2128,93,78,70,91,69,33,12Trượt189
14-05-2181,71,59,25,55,47,31,41Ăn đề 47171
13-05-2149,34,31,38,26,07,21,17Trượt164
12-05-2197,23,21,96,08,01,88,65Trượt194
11-05-2112,78,93,49,13,70,10,08Ăn đề 70198