Mua Số Bạch Thủ Lô Miền Nam Víp,500.000 VNĐ

Nhận Số Víp Ăn 100% ngày :13-06-21


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Bao Lô Kết quả Theo
13-06-21 Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
12-06-21TP HCM: 88,
Long An: 43,
Bình Phước: 68,
Hậu Giang: 31
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
339
11-06-21Vĩnh Long: 21,
Bình Dương: 54,
Trà Vinh: 94
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
322
10-06-21Tây Ninh: 93,
An Giang: 93,
Bình Thuận: 13
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
312
09-06-21Đồng Nai: 35,
Cần Thơ: 80,
Sóc Trăng: 12
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
363
08-06-21Bến Tre: 27,
Vũng Tàu: 70,
Bạc Liêu: 00
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
369
07-06-21TP HCM: 91,
Đồng Tháp: 09,
Cà Mau: 91
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
350
06-06-21Tiền Giang: 06,
Kiên Giang: 40,
Đà Lạt: 85
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
356
05-06-21TP HCM: 27,
Long An: 12,
Bình Phước: 18,
Hậu Giang: 27
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
367
04-06-21Vĩnh Long: 28,
Bình Dương: 82,
Trà Vinh: 57
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương
345
03-06-21Tây Ninh: 70,
An Giang: 82,
Bình Thuận: 31
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
326
02-06-21Đồng Nai: 88,
Cần Thơ: 13,
Sóc Trăng: 30
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
389
01-06-21Bến Tre: 22,
Vũng Tàu: 79,
Bạc Liêu: 34
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
360
31-05-21TP HCM: 26,
Đồng Tháp: 52,
Cà Mau: 67
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
338
30-05-21Tiền Giang: 43,
Kiên Giang: 27,
Đà Lạt: 25
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
349
29-05-21TP HCM: 47,
Long An: 99,
Bình Phước: 35,
Hậu Giang: 18
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
344
28-05-21Vĩnh Long: 43,
Bình Dương: 99,
Trà Vinh: 48
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
360
27-05-21Tây Ninh: 44,
An Giang: 47,
Bình Thuận: 56
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
386
26-05-21Đồng Nai: 11,
Cần Thơ: 41,
Sóc Trăng: 48
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
367
25-05-21Bến Tre: 38,
Vũng Tàu: 52,
Bạc Liêu: 47
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
344
24-05-21TP HCM: 01,
Đồng Tháp: 65,
Cà Mau: 63
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
338
23-05-21Tiền Giang: 72,
Kiên Giang: 98,
Đà Lạt: 67
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
338
22-05-21TP HCM: 35,
Long An: 75,
Bình Phước: 85,
Hậu Giang: 63
Trúng TP HCM,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
363
21-05-21Vĩnh Long: 47,
Bình Dương: 53,
Trà Vinh: 68
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
363
20-05-21Tây Ninh: 06,
An Giang: 05,
Bình Thuận: 93
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
339
19-05-21Đồng Nai: 34,
Cần Thơ: 36,
Sóc Trăng: 56
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
360
18-05-21Bến Tre: 98,
Vũng Tàu: 92,
Bạc Liêu: 31
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
359
17-05-21TP HCM: 29,
Đồng Tháp: 23,
Cà Mau: 46
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp
359
16-05-21Tiền Giang: 29,
Kiên Giang: 39,
Đà Lạt: 26
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
351
15-05-21TP HCM: 49,
Long An: 00,
Bình Phước: 80,
Hậu Giang: 13
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
340
14-05-21Vĩnh Long: 78,
Bình Dương: 06,
Trà Vinh: 77
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
358
13-05-21Tây Ninh: 27,
An Giang: 88,
Bình Thuận: 99
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
371