Mua Số Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp,400.000 VNĐ

Chuyên gia soi cầu ngày :29-05-20
Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
29-05-20 Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
28-05-20Tây Ninh: 825,821,
An Giang: 701,573,
Bình Thuận: 284,220
Trúng 825 Tây Ninh,
Trúng 701 An Giang,
Trúng 284 Bình Thuận
604
27-05-20Đồng Nai: 483,543,
Cần Thơ: 166,985,
Sóc Trăng: 096,886
Trúng 166 Cần Thơ557
26-05-20Bến Tre: 373,353,
Vũng Tàu: 434,811,
Bạc Liêu: 143,527
Trúng 434 Vũng Tàu,
Trúng 143 Bạc Liêu
477
25-05-20TP HCM: 149,996,
Đồng Tháp: 985,995,
Cà Mau: 238,083
Trúng 149 TP HCM,
Trúng 985 Đồng Tháp,
Trúng 238 Cà Mau
454
24-05-20Tiền Giang: 571,197,
Kiên Giang: 886,567,
Đà Lạt: 790,508
Trúng 571 Tiền Giang,
Trúng 886 Kiên Giang,
Trúng 790 Đà Lạt
629
23-05-20TP HCM: 480,821,
Long An: 192,839,
Bình Phước: 812,571,
Hậu Giang: 003,425
Trúng 480 TP HCM,
Trúng 192 Long An,
Trúng 812 Bình Phước
437
22-05-20Vĩnh Long: 623,009,
Bình Dương: 720,119,
Trà Vinh: 899,547
Trúng 623 Vĩnh Long,
Trúng 720 Bình Dương,
Trúng 899 Trà Vinh
588
21-05-20Tây Ninh: 236,339,
An Giang: 221,366,
Bình Thuận: 521,852
Trúng 236 Tây Ninh,
Trúng 221 An Giang
432
20-05-20Đồng Nai: 192,956,
Cần Thơ: 624,350,
Sóc Trăng: 945,345
Trúng 945 Sóc Trăng692
19-05-20Bến Tre: 902,886,
Vũng Tàu: 678,292,
Bạc Liêu: 623,920
Trúng 902 Bến Tre,
Trúng 623 Bạc Liêu
599
18-05-20TP HCM: 672,028,
Đồng Tháp: 225,048,
Cà Mau: 098,587
Trúng 672 TP HCM,
Trúng 225 Đồng Tháp,
Trúng 098 Cà Mau
403
17-05-20Tiền Giang: 189,114,
Kiên Giang: 054,055,
Đà Lạt: 736,183
Trúng 189 Tiền Giang,
Trúng 054 Kiên Giang,
Trúng 736 Đà Lạt
352
16-05-20TP HCM: 604,803,
Long An: 729,898,
Bình Phước: 080,175,
Hậu Giang: 668,376
Trúng 729 Long An,
Trúng 080 Bình Phước,
Trúng 668 Hậu Giang
587
15-05-20Vĩnh Long: 611,342,
Bình Dương: 382,757,
Trà Vinh: 960,347
Trúng 611 Vĩnh Long,
Trúng 382 Bình Dương
773
14-05-20Tây Ninh: 676,129,
An Giang: 426,129,
Bình Thuận: 620,839
Trúng 676 Tây Ninh,
Trúng 426 An Giang
555
13-05-20Đồng Nai: 896,891,
Cần Thơ: 887,981,
Sóc Trăng: 329,966
Trúng 896 Đồng Nai,
Trúng 329 Sóc Trăng
511
12-05-20Bến Tre: 711,135,
Vũng Tàu: 499,650,
Bạc Liêu: 097,554
Trúng 711 Bến Tre,
Trúng 499 Vũng Tàu,
Trúng 097 Bạc Liêu
500
11-05-20TP HCM: 214,502,
Đồng Tháp: 245,619,
Cà Mau: 304,958
Trúng 245 Đồng Tháp310
10-05-20Tiền Giang: 218,904,
Kiên Giang: 346,275,
Đà Lạt: 159,656
Trúng 218 Tiền Giang,
Trúng 346 Kiên Giang,
Trúng 159 Đà Lạt
682
09-05-20TP HCM: 667,117,
Long An: 522,779,
Bình Phước: 275,995,
Hậu Giang: 843,394
Trúng 667 TP HCM,
Trúng 843 Hậu Giang
461
08-05-20Vĩnh Long: 592,116,
Bình Dương: 827,011,
Trà Vinh: 185,996
Trượt592
07-05-20Tây Ninh: 057,620,
An Giang: 390,702,
Bình Thuận: 885,877
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng 885 Bình Thuận
348
06-05-20Đồng Nai: 811,758,
Cần Thơ: 588,191,
Sóc Trăng: 619,978
Trúng 811 Đồng Nai,
Trúng 588 Cần Thơ,
Trúng 619 Sóc Trăng
592
05-05-20Bến Tre: 854,433,
Vũng Tàu: 898,142,
Bạc Liêu: 296,040
Trúng 854 Bến Tre,
Trúng 898 Vũng Tàu,
Trúng 296 Bạc Liêu
369
04-05-20TP HCM: 914,449,
Đồng Tháp: 644,157,
Cà Mau: 597,122
Trúng 914 TP HCM,
Trúng 597 Cà Mau
597
03-05-20Tiền Giang: 036,221,
Kiên Giang: 533,950,
Đà Lạt: 833,310
Trúng 036 Tiền Giang,
Trúng 533 Kiên Giang,
Trúng 833 Đà Lạt
704
02-05-20TP HCM: 935,605,
Long An: 272,304,
Bình Phước: 297,495,
Hậu Giang: 482,395
Trúng 935 TP HCM,
Trúng 272 Long An,
Trúng 297 Bình Phước
590
01-05-20Vĩnh Long: 078,570,
Bình Dương: 770,660,
Trà Vinh: 502,709
Trúng 078 Vĩnh Long,
Trúng 502 Trà Vinh
411
30-04-20Tây Ninh: 308,358,
An Giang: 600,758,
Bình Thuận: 799,499
Trúng 308 Tây Ninh,
Trúng 600 An Giang,
Trúng 799 Bình Thuận
214
29-04-20Đồng Nai: 242,787,
Cần Thơ: 210,827,
Sóc Trăng: 118,953
Trúng 242 Đồng Nai,
Trúng 118 Sóc Trăng
752