Mua Số Đề đầu đuôi Miền Nam Siêu Vip,500.000 VNĐ

soi số chuẩn nhất ngày :29-05-22


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
29-05-22 Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
28-05-22TP HCM: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Long An: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Bình Phước: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Hậu Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 0 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng Đặc Biệt Hậu Giang
261
27-05-22Vĩnh Long: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Bình Dương: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Trà Vinh: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng đầu 3 Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
220
26-05-22Tây Ninh: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
An Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Bình Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng đầu 5 Tây Ninh,
Trúng đầu 2 An Giang,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
269
25-05-22Đồng Nai: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Cần Thơ: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Sóc Trăng: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 6 Đồng Nai,
Trúng đuôi 0 Cần Thơ,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
228
24-05-22Bến Tre: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Vũng Tàu: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Bạc Liêu: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Bến Tre,
Trúng đầu 4 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 1 Bạc Liêu
253
23-05-22TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Đồng Tháp: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Cà Mau: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 5 TP HCM,
Trúng đầu 0 Đồng Tháp,
Trúng đuôi 2 Cà Mau
225
22-05-22Tiền Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Kiên Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Đà Lạt: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
275
21-05-22TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Long An: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Bình Phước: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Hậu Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng đầu 9 TP HCM,
Trúng đuôi 7 Long An,
Trúng đuôi 4 Hậu Giang
261
20-05-22Vĩnh Long: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Bình Dương: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Trà Vinh: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 2 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 7 Bình Dương,
Trúng đầu 8 Trà Vinh
242
19-05-22Tây Ninh: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
An Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Bình Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng đầu 5 Tây Ninh,
Trúng đầu 6 An Giang,
Trúng đuôi 1 Bình Thuận
248
18-05-22Đồng Nai: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Cần Thơ: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Sóc Trăng: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 2 Đồng Nai,
Trúng đuôi 3 Cần Thơ,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
264
17-05-22Bến Tre: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Vũng Tàu: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Bạc Liêu: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng đầu 3 Bến Tre,
Trúng đuôi 7 Vũng Tàu,
Trúng đầu 6 Bạc Liêu
237
16-05-22TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Đồng Tháp: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Cà Mau: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng đầu 4 TP HCM,
Trúng đuôi 4 Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
284
15-05-22Tiền Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Kiên Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Đà Lạt: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 6 Tiền Giang,
Trúng đuôi 0 Kiên Giang,
Trúng đầu 4 Đà Lạt
233
14-05-22TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Long An: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Bình Phước: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Hậu Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng đầu 6 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng đuôi 3 Bình Phước,
Trúng đầu 4 Hậu Giang
228
13-05-22Vĩnh Long: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Bình Dương: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Trà Vinh: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đầu 2 Bình Dương,
Trúng đuôi 1 Trà Vinh
260
12-05-22Tây Ninh: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
An Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Bình Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng đầu 5 An Giang,
Trúng đuôi 0 Bình Thuận
281
11-05-22Đồng Nai: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Cần Thơ: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Sóc Trăng: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng đầu 3 Đồng Nai,
Trúng Đặc Biệt Cần Thơ
235
10-05-22Bến Tre: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Vũng Tàu: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Bạc Liêu: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 7 Vũng Tàu,
Trúng đầu 0 Bạc Liêu
220
09-05-22TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Đồng Tháp: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Cà Mau: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng đầu 8 TP HCM,
Trúng đuôi 7 Cà Mau
288
08-05-22Tiền Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Đà Lạt: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng đuôi 9 Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
255
07-05-22TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Long An: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Bình Phước: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Hậu Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng đuôi 2 Bình Phước,
Trúng đuôi 6 Hậu Giang
241
06-05-22Vĩnh Long: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Bình Dương: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Trà Vinh: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
253
05-05-22Tây Ninh: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
An Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Bình Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng đuôi 5 Bình Thuận
255
04-05-22Đồng Nai: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Cần Thơ: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Sóc Trăng: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 3 Đồng Nai,
Trúng đầu 5 Sóc Trăng
235
03-05-22Bến Tre: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Vũng Tàu: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Bạc Liêu: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 2 Bến Tre,
Trúng đầu 9 Vũng Tàu,
Trúng Đặc Biệt Bạc Liêu
238
02-05-22TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Đồng Tháp: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Cà Mau: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
249