Mua Số Đề đầu đuôi Miền Nam Siêu Vip,200.000 VNĐ

Thấy chốt số rồi ngày :29-05-22


Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
29-05-22 Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
28-05-22TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Long An: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Bình Phước: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Hậu Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đuôi 4 Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng đầu 2 Hậu Giang
228
27-05-22Vĩnh Long: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Bình Dương: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Trà Vinh: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng đầu 5 Trà Vinh
260
26-05-22Tây Ninh: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
An Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Bình Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng đầu 2 An Giang,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
249
25-05-22Đồng Nai: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Cần Thơ: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Sóc Trăng: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đầu 0 Cần Thơ,
Trúng đuôi 8 Sóc Trăng
284
24-05-22Bến Tre: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Vũng Tàu: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Bạc Liêu: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng Đặc Biệt Bạc Liêu
261
23-05-22TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Đồng Tháp: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Cà Mau: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 5 TP HCM,
Trúng đuôi 8 Đồng Tháp,
Trúng đuôi 2 Cà Mau
247
22-05-22Tiền Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Kiên Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Đà Lạt: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 2 Tiền Giang,
Trúng đầu 0 Kiên Giang
253
21-05-22TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Long An: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Bình Phước: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Hậu Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đầu 9 TP HCM,
Trúng đuôi 7 Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng Đặc Biệt Hậu Giang
248
20-05-22Vĩnh Long: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Bình Dương: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Trà Vinh: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đầu 3 Vĩnh Long,
Trúng đầu 9 Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
230
19-05-22Tây Ninh: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
An Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Bình Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng đầu 8 Bình Thuận
251
18-05-22Đồng Nai: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Cần Thơ: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Sóc Trăng: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 2 Đồng Nai,
Trúng Đặc Biệt Cần Thơ,
Trúng đầu 6 Sóc Trăng
252
17-05-22Bến Tre: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Vũng Tàu: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Bạc Liêu: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Bến Tre,
Trúng đuôi 7 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 6 Bạc Liêu
227
16-05-22TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Đồng Tháp: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Cà Mau: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 7 TP HCM,
Trúng đuôi 4 Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
235
15-05-22Tiền Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Kiên Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Đà Lạt: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng đuôi 0 Kiên Giang
236
14-05-22TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Long An: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Bình Phước: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Hậu Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đầu 6 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng đuôi 9 Hậu Giang
259
13-05-22Vĩnh Long: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Bình Dương: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Trà Vinh: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đầu 6 Vĩnh Long,
Trúng đầu 2 Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
261
12-05-22Tây Ninh: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
An Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Bình Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 3 Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
267
11-05-22Đồng Nai: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Cần Thơ: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Sóc Trăng: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng đầu 3 Đồng Nai,
Trúng đuôi 8 Cần Thơ,
Trúng đuôi 1 Sóc Trăng
245
10-05-22Bến Tre: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Vũng Tàu: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Bạc Liêu: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Bến Tre,
Trúng đuôi 7 Vũng Tàu,
Trúng Đặc Biệt Bạc Liêu
223
09-05-22TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Đồng Tháp: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Cà Mau: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đầu 5 Đồng Tháp,
Trúng đầu 3 Cà Mau
259
08-05-22Tiền Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Kiên Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Đà Lạt: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang
252
07-05-22TP HCM: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Long An: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Bình Phước: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Hậu Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 4 TP HCM,
Trúng đuôi 2 Long An,
Trúng đầu 6 Bình Phước,
Trúng Đặc Biệt Hậu Giang
263
06-05-22Vĩnh Long: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Bình Dương: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Trà Vinh: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng đầu 3 Vĩnh Long,
Trúng đầu 9 Bình Dương,
Trúng đầu 8 Trà Vinh
229
05-05-22Tây Ninh: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
An Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Bình Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng đầu 9 Bình Thuận
227
04-05-22Đồng Nai: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Cần Thơ: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Sóc Trăng: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Cần Thơ,
Trúng đuôi 1 Sóc Trăng
258
03-05-22Bến Tre: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Vũng Tàu: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Bạc Liêu: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng đầu 3 Bến Tre,
Trúng đuôi 7 Vũng Tàu,
Trúng đầu 9 Bạc Liêu
232
02-05-22TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Đồng Tháp: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Cà Mau: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đuôi 8 Đồng Tháp,
Trúng đầu 9 Cà Mau
263