Mua Số Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp,1.000.000 VNĐ

Soi số đẹp nhất ngày :13-06-21


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Đề Kết quả Theo
13-06-21 Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
12-06-21TP HCM: 17,
Long An: 81,
Bình Phước: 75,
Hậu Giang: 45
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
245
11-06-21Vĩnh Long: 74,
Bình Dương: 75,
Trà Vinh: 96
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
230
10-06-21Tây Ninh: 21,
An Giang: 77,
Bình Thuận: 69
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
218
09-06-21Đồng Nai: 35,
Cần Thơ: 30,
Sóc Trăng: 63
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
236
08-06-21Bến Tre: 59,
Vũng Tàu: 43,
Bạc Liêu: 45
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu
228
07-06-21TP HCM: 90,
Đồng Tháp: 54,
Cà Mau: 84
Trúng TP HCM,
Trúng Cà Mau
279
06-06-21Tiền Giang: 30,
Kiên Giang: 70,
Đà Lạt: 00
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
256
05-06-21TP HCM: 26,
Long An: 76,
Bình Phước: 26,
Hậu Giang: 71
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước
251
04-06-21Vĩnh Long: 28,
Bình Dương: 97,
Trà Vinh: 26
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
243
03-06-21Tây Ninh: 20,
An Giang: 65,
Bình Thuận: 66
Trúng An Giang242
02-06-21Đồng Nai: 70,
Cần Thơ: 24,
Sóc Trăng: 93
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
250
01-06-21Bến Tre: 11,
Vũng Tàu: 78,
Bạc Liêu: 45
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
255
31-05-21TP HCM: 60,
Đồng Tháp: 08,
Cà Mau: 96
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
211
30-05-21Tiền Giang: 03,
Kiên Giang: 56,
Đà Lạt: 25
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
249
29-05-21TP HCM: 70,
Long An: 56,
Bình Phước: 46,
Hậu Giang: 77
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
265
28-05-21Vĩnh Long: 65,
Bình Dương: 41,
Trà Vinh: 53
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
213
27-05-21Tây Ninh: 47,
An Giang: 95,
Bình Thuận: 39
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
281
26-05-21Đồng Nai: 35,
Cần Thơ: 75,
Sóc Trăng: 83
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
235
25-05-21Bến Tre: 75,
Vũng Tàu: 71,
Bạc Liêu: 96
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
246
24-05-21TP HCM: 21,
Đồng Tháp: 95,
Cà Mau: 90
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
241
23-05-21Tiền Giang: 74,
Kiên Giang: 88,
Đà Lạt: 77
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
263
22-05-21TP HCM: 48,
Long An: 97,
Bình Phước: 81,
Hậu Giang: 70
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
248
21-05-21Vĩnh Long: 95,
Bình Dương: 33,
Trà Vinh: 53
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
269
20-05-21Tây Ninh: 86,
An Giang: 76,
Bình Thuận: 81
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
269
19-05-21Đồng Nai: 27,
Cần Thơ: 14,
Sóc Trăng: 38
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
259
18-05-21Bến Tre: 39,
Vũng Tàu: 48,
Bạc Liêu: 62
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
236
17-05-21TP HCM: 61,
Đồng Tháp: 21,
Cà Mau: 05
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
257
16-05-21Tiền Giang: 39,
Kiên Giang: 00,
Đà Lạt: 75
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
238
15-05-21TP HCM: 53,
Long An: 48,
Bình Phước: 25,
Hậu Giang: 99
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
263
14-05-21Vĩnh Long: 09,
Bình Dương: 50,
Trà Vinh: 27
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
277
13-05-21Tây Ninh: 85,
An Giang: 37,
Bình Thuận: 86
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
241