Mua Số Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp,300.000 VNĐ

Soi cầu đẳng cấp ngày :07-06-23


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Đề Kết quả Theo
07-06-23 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
06-06-23Bến Tre: 64,
Vũng Tàu: 25,
Bạc Liêu: 28
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
261
05-06-23TP HCM: 47,
Đồng Tháp: 30,
Cà Mau: 94
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
240
04-06-23Tiền Giang: 74,
Kiên Giang: 73,
Đà Lạt: 48
Trúng Kiên Giang262
03-06-23TP HCM: 39,
Long An: 80,
Bình Phước: 32,
Hậu Giang: 51
Trúng TP HCM,
Trúng Hậu Giang
261
02-06-23Vĩnh Long: 10,
Bình Dương: 27,
Trà Vinh: 52
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
246
01-06-23Tây Ninh: 37,
An Giang: 86,
Bình Thuận: 09
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
258
31-05-23Đồng Nai: 34,
Cần Thơ: 65,
Sóc Trăng: 21
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
235
30-05-23Bến Tre: 48,
Vũng Tàu: 44,
Bạc Liêu: 82
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
270
29-05-23TP HCM: 99,
Đồng Tháp: 34,
Cà Mau: 19
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
227
28-05-23Tiền Giang: 97,
Kiên Giang: 88,
Đà Lạt: 89
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
275
27-05-23TP HCM: 72,
Long An: 46,
Bình Phước: 75,
Hậu Giang: 87
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
244
26-05-23Vĩnh Long: 11,
Bình Dương: 32,
Trà Vinh: 30
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
266
25-05-23Tây Ninh: 15,
An Giang: 72,
Bình Thuận: 36
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
280
24-05-23Đồng Nai: 17,
Cần Thơ: 76,
Sóc Trăng: 82
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
253
23-05-23Bến Tre: 24,
Vũng Tàu: 73,
Bạc Liêu: 18
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
246
22-05-23TP HCM: 78,
Đồng Tháp: 13,
Cà Mau: 16
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
249
21-05-23Tiền Giang: 52,
Kiên Giang: 53,
Đà Lạt: 32
Trúng Tiền Giang,
Trúng Đà Lạt
221
20-05-23TP HCM: 19,
Long An: 04,
Bình Phước: 98,
Hậu Giang: 41
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
224
19-05-23Vĩnh Long: 11,
Bình Dương: 04,
Trà Vinh: 26
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
256
18-05-23Tây Ninh: 00,
An Giang: 98,
Bình Thuận: 78
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
223
17-05-23Đồng Nai: 38,
Cần Thơ: 31,
Sóc Trăng: 23
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
238