Mua Số Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp,300.000 VNĐ

Soi cầu đẳng cấp ngày :23-04-21


Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Đề Kết quả Theo
23-04-21 Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
22-04-21Tây Ninh: 65,
An Giang: 53,
Bình Thuận: 35
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
234
21-04-21Đồng Nai: 32,
Cần Thơ: 05,
Sóc Trăng: 89
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
215
20-04-21Bến Tre: 30,
Vũng Tàu: 81,
Bạc Liêu: 71
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
261
19-04-21TP HCM: 58,
Đồng Tháp: 44,
Cà Mau: 03
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp
250
18-04-21Tiền Giang: 61,
Kiên Giang: 67,
Đà Lạt: 79
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
280
17-04-21TP HCM: 79,
Long An: 29,
Bình Phước: 88,
Hậu Giang: 01
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
255
16-04-21Vĩnh Long: 63,
Bình Dương: 99,
Trà Vinh: 99
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
242
15-04-21Tây Ninh: 28,
An Giang: 21,
Bình Thuận: 90
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
248
14-04-21Đồng Nai: 77,
Cần Thơ: 79,
Sóc Trăng: 19
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
240
13-04-21Bến Tre: 00,
Vũng Tàu: 66,
Bạc Liêu: 88
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
282
12-04-21TP HCM: 70,
Đồng Tháp: 28,
Cà Mau: 37
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
237
11-04-21Tiền Giang: 78,
Kiên Giang: 86,
Đà Lạt: 98
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang
234
10-04-21TP HCM: 93,
Long An: 15,
Bình Phước: 97,
Hậu Giang: 30
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Hậu Giang
264
09-04-21Vĩnh Long: 42,
Bình Dương: 16,
Trà Vinh: 95
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
251
08-04-21Tây Ninh: 09,
An Giang: 39,
Bình Thuận: 05
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
235
07-04-21Đồng Nai: 42,
Cần Thơ: 63,
Sóc Trăng: 79
Trúng Đồng Nai221
06-04-21Bến Tre: 77,
Vũng Tàu: 61,
Bạc Liêu: 76
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
256
05-04-21TP HCM: 54,
Đồng Tháp: 18,
Cà Mau: 42
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp
261
04-04-21Tiền Giang: 42,
Kiên Giang: 75,
Đà Lạt: 21
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
274
03-04-21TP HCM: 45,
Long An: 01,
Bình Phước: 44,
Hậu Giang: 67
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
255
02-04-21Vĩnh Long: 79,
Bình Dương: 31,
Trà Vinh: 93
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
242
01-04-21Tây Ninh: 49,
An Giang: 71,
Bình Thuận: 98
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
275
31-03-21Đồng Nai: 23,
Cần Thơ: 12,
Sóc Trăng: 60
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
259
30-03-21Bến Tre: 74,
Vũng Tàu: 62,
Bạc Liêu: 57
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu
292
29-03-21TP HCM: 63,
Đồng Tháp: 04,
Cà Mau: 01
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
217
28-03-21Tiền Giang: 97,
Kiên Giang: 00,
Đà Lạt: 02
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
233
27-03-21TP HCM: 62,
Long An: 64,
Bình Phước: 10,
Hậu Giang: 67
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
246
26-03-21Vĩnh Long: 37,
Bình Dương: 52,
Trà Vinh: 20
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
277
25-03-21Tây Ninh: 29,
An Giang: 42,
Bình Thuận: 17
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
268
24-03-21Đồng Nai: 71,
Cần Thơ: 02,
Sóc Trăng: 89
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
243
23-03-21Bến Tre: 14,
Vũng Tàu: 23,
Bạc Liêu: 03
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
260