Mua Số Lô ba số Miền Nam Siêu Chuẩn,400.000 VNĐ

Không win hoàn tiền ngày :07-06-23


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ




Ngày chốt Lô ba số Kết quả Theo
07-06-23 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
06-06-23Bến Tre: 164,
Vũng Tàu: 123,
Bạc Liêu: 520
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
381
05-06-23TP HCM: 834,
Đồng Tháp: 932,
Cà Mau: 630
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
363
04-06-23Tiền Giang: 635,
Kiên Giang: 185,
Đà Lạt: 204
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
335
03-06-23TP HCM: 639,
Long An: 414,
Bình Phước: 135,
Hậu Giang: 375
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
349
02-06-23Vĩnh Long: 303,
Bình Dương: 777,
Trà Vinh: 341
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
367
01-06-23Tây Ninh: 258,
An Giang: 248,
Bình Thuận: 418
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang
341
31-05-23Đồng Nai: 805,
Cần Thơ: 590,
Sóc Trăng: 834
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
361
30-05-23Bến Tre: 237,
Vũng Tàu: 912,
Bạc Liêu: 864
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
350
29-05-23TP HCM: 051,
Đồng Tháp: 856,
Cà Mau: 988
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
337
28-05-23Tiền Giang: 946,
Kiên Giang: 048,
Đà Lạt: 600
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
357
27-05-23TP HCM: 181,
Long An: 717,
Bình Phước: 649,
Hậu Giang: 399
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
346
26-05-23Vĩnh Long: 937,
Bình Dương: 933,
Trà Vinh: 336
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
364
25-05-23Tây Ninh: 780,
An Giang: 969,
Bình Thuận: 788
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
377
24-05-23Đồng Nai: 772,
Cần Thơ: 406,
Sóc Trăng: 143
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
338
23-05-23Bến Tre: 872,
Vũng Tàu: 748,
Bạc Liêu: 715
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
354
22-05-23TP HCM: 154,
Đồng Tháp: 181,
Cà Mau: 039
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp
336
21-05-23Tiền Giang: 334,
Kiên Giang: 910,
Đà Lạt: 910
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
353
20-05-23TP HCM: 244,
Long An: 662,
Bình Phước: 270,
Hậu Giang: 518
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
327
19-05-23Vĩnh Long: 055,
Bình Dương: 561,
Trà Vinh: 940
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
336
18-05-23Tây Ninh: 476,
An Giang: 998,
Bình Thuận: 580
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
348
17-05-23Đồng Nai: 862,
Cần Thơ: 443,
Sóc Trăng: 952
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
348