Mua Số Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp,1.000.000 VNĐ

Đã chốt Số Chắc ăn ngày :23-04-21


Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
23-04-21 Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
22-04-21Tây Ninh: 065,
An Giang: 753,
Bình Thuận: 035
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
369
21-04-21Đồng Nai: 232,
Cần Thơ: 005,
Sóc Trăng: 189
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
328
20-04-21Bến Tre: 469,
Vũng Tàu: 781,
Bạc Liêu: 071
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
700
19-04-21TP HCM: 558,
Đồng Tháp: 944,
Cà Mau: 966
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
439
18-04-21Tiền Giang: 361,
Kiên Giang: 067,
Đà Lạt: 479
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
579
17-04-21TP HCM: 679,
Long An: 629,
Bình Phước: 688,
Hậu Giang: 225
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước
483
16-04-21Vĩnh Long: 263,
Bình Dương: 899,
Trà Vinh: 599
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
740
15-04-21Tây Ninh: 195,
An Giang: 821,
Bình Thuận: 890
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
606
14-04-21Đồng Nai: 677,
Cần Thơ: 779,
Sóc Trăng: 619
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
733
13-04-21Bến Tre: 500,
Vũng Tàu: 666,
Bạc Liêu: 888
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
637
12-04-21TP HCM: 470,
Đồng Tháp: 928,
Cà Mau: 437
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
673
11-04-21Tiền Giang: 108,
Kiên Giang: 886,
Đà Lạt: 489
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
552
10-04-21TP HCM: 593,
Long An: 815,
Bình Phước: 210,
Hậu Giang: 130
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
803
09-04-21Vĩnh Long: 542,
Bình Dương: 348,
Trà Vinh: 895
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
539
08-04-21Tây Ninh: 809,
An Giang: 739,
Bình Thuận: 705
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
775
07-04-21Đồng Nai: 542,
Cần Thơ: 670,
Sóc Trăng: 417
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
597
06-04-21Bến Tre: 790,
Vũng Tàu: 861,
Bạc Liêu: 576
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
361
05-04-21TP HCM: 554,
Đồng Tháp: 718,
Cà Mau: 193
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
602
04-04-21Tiền Giang: 942,
Kiên Giang: 775,
Đà Lạt: 421
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
580
03-04-21TP HCM: 845,
Long An: 601,
Bình Phước: 644,
Hậu Giang: 567
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
578
02-04-21Vĩnh Long: 179,
Bình Dương: 531,
Trà Vinh: 293
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
229
01-04-21Tây Ninh: 404,
An Giang: 071,
Bình Thuận: 884
Trúng An Giang725
31-03-21Đồng Nai: 523,
Cần Thơ: 912,
Sóc Trăng: 660
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
331
30-03-21Bến Tre: 074,
Vũng Tàu: 462,
Bạc Liêu: 166
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
433
29-03-21TP HCM: 963,
Đồng Tháp: 404,
Cà Mau: 201
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
461
28-03-21Tiền Giang: 197,
Kiên Giang: 400,
Đà Lạt: 812
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang
807
27-03-21TP HCM: 862,
Long An: 664,
Bình Phước: 310,
Hậu Giang: 767
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
813
26-03-21Vĩnh Long: 537,
Bình Dương: 652,
Trà Vinh: 120
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
633
25-03-21Tây Ninh: 929,
An Giang: 242,
Bình Thuận: 917
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
441
24-03-21Đồng Nai: 871,
Cần Thơ: 302,
Sóc Trăng: 389
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
430
23-03-21Bến Tre: 014,
Vũng Tàu: 971,
Bạc Liêu: 303
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
218