Mua Số Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp,500.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :29-05-22


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
29-05-22 Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
28-05-22TP HCM: 810,
Long An: 124,
Bình Phước: 422,
Hậu Giang: 925
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
748
27-05-22Trà Vinh: 852,
Vĩnh Long: 337,
Bình Dương: 153
Trúng Trà Vinh,
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương
350
26-05-22Tây Ninh: 150,
An Giang: 827,
Bình Thuận: 902
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
411
25-05-22Đồng Nai: 866,
Cần Thơ: 900,
Sóc Trăng: 208
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
266
24-05-22Bến Tre: 977,
Vũng Tàu: 247,
Bạc Liêu: 451
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
830
23-05-22TP HCM: 345,
Đồng Tháp: 308,
Cà Mau: 580
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp
603
22-05-22Tiền Giang: 702,
Kiên Giang: 104,
Đà Lạt: 168
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
787
21-05-22TP HCM: 098,
Long An: 827,
Bình Phước: 566,
Hậu Giang: 784
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
706
20-05-22Vĩnh Long: 296,
Bình Dương: 297,
Trà Vinh: 785
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
638
19-05-22Tây Ninh: 156,
An Giang: 760,
Bình Thuận: 181
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
418
18-05-22Đồng Nai: 782,
Cần Thơ: 303,
Sóc Trăng: 365
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
427
17-05-22Bến Tre: 133,
Vũng Tàu: 541,
Bạc Liêu: 666
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
555
16-05-22TP HCM: 447,
Đồng Tháp: 054,
Cà Mau: 040
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp
617
15-05-22Tiền Giang: 326,
Kiên Giang: 080,
Đà Lạt: 945
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
773
14-05-22TP HCM: 361,
Long An: 904,
Bình Phước: 353,
Hậu Giang: 549
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
651
13-05-22Vĩnh Long: 767,
Bình Dương: 426,
Trà Vinh: 192
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương
325
12-05-22Tây Ninh: 063,
An Giang: 451,
Bình Thuận: 907
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang
641
11-05-22Đồng Nai: 634,
Cần Thơ: 658,
Sóc Trăng: 171
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
618
10-05-22Bến Tre: 080,
Vũng Tàu: 647,
Bạc Liêu: 306
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
575
09-05-22TP HCM: 247,
Đồng Tháp: 852,
Cà Mau: 737
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
761
08-05-22Tiền Giang: 371,
Kiên Giang: 379,
Đà Lạt: 464
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
389
07-05-22TP HCM: 344,
Long An: 742,
Bình Phước: 262,
Hậu Giang: 116
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước
638
06-05-22Vĩnh Long: 232,
Bình Dương: 499,
Trà Vinh: 488
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
853
05-05-22Tây Ninh: 820,
An Giang: 164,
Bình Thuận: 995
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
786
04-05-22Đồng Nai: 323,
Cần Thơ: 654,
Sóc Trăng: 151
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
655
03-05-22Bến Tre: 132,
Vũng Tàu: 597,
Bạc Liêu: 593
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
774
02-05-22TP HCM: 875,
Đồng Tháp: 098,
Cà Mau: 393
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
705