Mua Số Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp,1.500.000 VNĐ

Nạp tiền nhận số ngày :29-05-22


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
29-05-22 Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
28-05-22TP HCM: 810,
Long An: 124,
Bình Phước: 422,
Hậu Giang: 925
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
580
27-05-22Vĩnh Long: 337,
Bình Dương: 153,
Trà Vinh: 852
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
315
26-05-22Tây Ninh: 150,
An Giang: 827,
Bình Thuận: 902
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
545
25-05-22Đồng Nai: 866,
Cần Thơ: 900,
Sóc Trăng: 208
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
436
24-05-22Bến Tre: 176,
Vũng Tàu: 247,
Bạc Liêu: 451
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
395
23-05-22TP HCM: 345,
Đồng Tháp: 308,
Cà Mau: 922
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
732
22-05-22Tiền Giang: 702,
Kiên Giang: 104,
Đà Lạt: 627
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang
904
21-05-22TP HCM: 098,
Long An: 524,
Bình Phước: 566,
Hậu Giang: 547
Trúng TP HCM,
Trúng Bình Phước
447
20-05-22Vĩnh Long: 232,
Bình Dương: 297,
Trà Vinh: 785
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
447
19-05-22Tây Ninh: 156,
An Giang: 760,
Bình Thuận: 181
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
705
18-05-22Đồng Nai: 270,
Cần Thơ: 303,
Sóc Trăng: 365
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
454
17-05-22Bến Tre: 133,
Vũng Tàu: 467,
Bạc Liêu: 666
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
491
16-05-22TP HCM: 447,
Đồng Tháp: 054,
Cà Mau: 554
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
437
15-05-22Tiền Giang: 326,
Kiên Giang: 080,
Đà Lạt: 945
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
531
14-05-22TP HCM: 361,
Long An: 904,
Bình Phước: 353,
Hậu Giang: 549
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
750
13-05-22Vĩnh Long: 767,
Bình Dương: 426,
Trà Vinh: 091
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương
543
12-05-22Tây Ninh: 063,
An Giang: 451,
Bình Thuận: 900
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
549
11-05-22Đồng Nai: 634,
Cần Thơ: 658,
Sóc Trăng: 171
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
585
10-05-22Bến Tre: 080,
Vũng Tàu: 647,
Bạc Liêu: 306
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
210
09-05-22TP HCM: 289,
Đồng Tháp: 852,
Cà Mau: 737
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
416
08-05-22Tiền Giang: 579,
Kiên Giang: 379,
Đà Lạt: 464
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
651
07-05-22TP HCM: 344,
Long An: 742,
Bình Phước: 262,
Hậu Giang: 646
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
467
06-05-22Vĩnh Long: 232,
Bình Dương: 924,
Trà Vinh: 488
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
558
05-05-22Tây Ninh: 690,
An Giang: 164,
Bình Thuận: 329
Trúng An Giang564
04-05-22Đồng Nai: 323,
Cần Thơ: 654,
Sóc Trăng: 151
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
683
03-05-22Bến Tre: 132,
Vũng Tàu: 597,
Bạc Liêu: 593
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
675
02-05-22TP HCM: 875,
Đồng Tháp: 098,
Cà Mau: 393
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
595