Mua Số Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp,1.500.000 VNĐ

Nhận Ngay Số đẹp ngày :13-06-21


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
13-06-21 Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
12-06-21TP HCM: 349,
Long An: 481,
Bình Phước: 475,
Hậu Giang: 345
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
774
11-06-21Vĩnh Long: 874,
Bình Dương: 575,
Trà Vinh: 296
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
723
10-06-21Tây Ninh: 421,
An Giang: 078,
Bình Thuận: 569
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
435
09-06-21Đồng Nai: 435,
Cần Thơ: 630,
Sóc Trăng: 499
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ
765
08-06-21Bến Tre: 059,
Vũng Tàu: 543,
Bạc Liêu: 676
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
502
07-06-21TP HCM: 890,
Đồng Tháp: 341,
Cà Mau: 684
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
451
06-06-21Tiền Giang: 830,
Kiên Giang: 670,
Đà Lạt: 300
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
343
05-06-21TP HCM: 978,
Long An: 776,
Bình Phước: 226,
Hậu Giang: 668
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
523
04-06-21Vĩnh Long: 628,
Bình Dương: 597,
Trà Vinh: 226
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
775
03-06-21Tây Ninh: 223,
An Giang: 894,
Bình Thuận: 196
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
426
02-06-21Đồng Nai: 270,
Cần Thơ: 632,
Sóc Trăng: 693
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
489
01-06-21Bến Tre: 911,
Vũng Tàu: 978,
Bạc Liêu: 945
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
587
31-05-21TP HCM: 960,
Đồng Tháp: 608,
Cà Mau: 096
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
606
30-05-21Tiền Giang: 503,
Kiên Giang: 456,
Đà Lạt: 625
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
663
29-05-21TP HCM: 270,
Long An: 656,
Bình Phước: 856,
Hậu Giang: 077
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Hậu Giang
582
28-05-21Vĩnh Long: 365,
Bình Dương: 441,
Trà Vinh: 453
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
704
27-05-21Tây Ninh: 247,
An Giang: 895,
Bình Thuận: 239
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
943
26-05-21Đồng Nai: 035,
Cần Thơ: 675,
Sóc Trăng: 910
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ
837
25-05-21Bến Tre: 875,
Vũng Tàu: 871,
Bạc Liêu: 696
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
422
24-05-21TP HCM: 121,
Đồng Tháp: 095,
Cà Mau: 590
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
889
23-05-21Tiền Giang: 174,
Kiên Giang: 088,
Đà Lạt: 177
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
468
22-05-21TP HCM: 548,
Long An: 497,
Bình Phước: 481,
Hậu Giang: 070
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
773
21-05-21Vĩnh Long: 595,
Bình Dương: 533,
Trà Vinh: 253
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
521
20-05-21Tây Ninh: 786,
An Giang: 976,
Bình Thuận: 581
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
417
19-05-21Đồng Nai: 727,
Cần Thơ: 862,
Sóc Trăng: 038
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
418
18-05-21Bến Tre: 139,
Vũng Tàu: 448,
Bạc Liêu: 762
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
711
17-05-21TP HCM: 158,
Đồng Tháp: 921,
Cà Mau: 905
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
523
16-05-21Tiền Giang: 139,
Kiên Giang: 500,
Đà Lạt: 484
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang
507
15-05-21TP HCM: 053,
Long An: 148,
Bình Phước: 433,
Hậu Giang: 699
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Hậu Giang
667
14-05-21Vĩnh Long: 978,
Bình Dương: 650,
Trà Vinh: 127
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
925
13-05-21Tây Ninh: 993,
An Giang: 537,
Bình Thuận: 086
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
721