Mua Số Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp,500.000 VNĐ

Mua số Víp Chắc ăn 100% ngày :07-06-23


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
07-06-23 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
06-06-23Bến Tre: 164,
Vũng Tàu: 625,
Bạc Liêu: 728
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
516
05-06-23TP HCM: 147,
Đồng Tháp: 030,
Cà Mau: 494
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
370
04-06-23Tiền Giang: 165,
Kiên Giang: 973,
Đà Lạt: 921
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
497
03-06-23TP HCM: 505,
Long An: 177,
Bình Phước: 175,
Hậu Giang: 051
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
390
02-06-23Vĩnh Long: 610,
Bình Dương: 727,
Trà Vinh: 152
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
507
01-06-23Tây Ninh: 337,
An Giang: 086,
Bình Thuận: 109
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
438
31-05-23Đồng Nai: 856,
Cần Thơ: 965,
Sóc Trăng: 121
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
387
30-05-23Bến Tre: 248,
Vũng Tàu: 144,
Bạc Liêu: 882
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
568
29-05-23TP HCM: 399,
Đồng Tháp: 934,
Cà Mau: 619
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
421
28-05-23Tiền Giang: 897,
Kiên Giang: 788,
Đà Lạt: 889
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
434
27-05-23TP HCM: 972,
Long An: 646,
Bình Phước: 775,
Hậu Giang: 287
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
308
26-05-23Vĩnh Long: 511,
Bình Dương: 004,
Trà Vinh: 130
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
732
25-05-23Tây Ninh: 864,
An Giang: 172,
Bình Thuận: 636
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
655
24-05-23Đồng Nai: 948,
Cần Thơ: 618,
Sóc Trăng: 582
Trúng Sóc Trăng381
23-05-23Bến Tre: 224,
Vũng Tàu: 573,
Bạc Liêu: 018
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
543
22-05-23TP HCM: 078,
Đồng Tháp: 013,
Cà Mau: 616
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
500
21-05-23Tiền Giang: 952,
Kiên Giang: 268,
Đà Lạt: 014
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang
513
20-05-23TP HCM: 019,
Long An: 104,
Bình Phước: 598,
Hậu Giang: 241
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
632
19-05-23Vĩnh Long: 311,
Bình Dương: 104,
Trà Vinh: 026
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
785
18-05-23Tây Ninh: 200,
An Giang: 698,
Bình Thuận: 678
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
685
17-05-23Đồng Nai: 638,
Cần Thơ: 231,
Sóc Trăng: 323
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
357