Mua Số Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp,400.000 VNĐ

Chốt số Supper vip ngày :24-07-24


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
24-07-24 Đà Nẵng
Khánh Hòa
23-07-24Đắc Lắc: 522,670,
Quảng Nam: 247,363
Trúng 247 Quảng Nam272
22-07-24TT Huế: 413,031,
Phú Yên: 853,226
Trúng 413 TT Huế304
21-07-24Kon Tum: 897,191,
Khánh Hòa: 774,250
Trúng 897 Kon Tum,
Trúng 774 Khánh Hòa
565
20-07-24Đà Nẵng: 960,802,
Quảng Ngãi: 360,791,
Đắc Nông: 755,865
Trúng 960 Đà Nẵng,
Trúng 360 Quảng Ngãi,
Trúng 755 Đắc Nông
416
19-07-24Gia Lai: 851,862,
Ninh Thuận: 039,097
Trúng 851 Gia Lai473
18-07-24Bình Định: 085,358,
Quảng Trị: 005,871,
Quảng Bình: 785,775
Trúng 085 Bình Định,
Trúng 005 Quảng Trị,
Trúng 785 Quảng Bình
261
17-07-24Đà Nẵng: 541,574,
Khánh Hòa: 387,139
Trúng 541 Đà Nẵng,
Trúng 387 Khánh Hòa
894
16-07-24Đắc Lắc: 395,027,
Quảng Nam: 876,807
Trúng 395 Đắc Lắc,
Trúng 876 Quảng Nam
522
15-07-24TT Huế: 599,338,
Phú Yên: 467,904
Trúng 599 TT Huế212
14-07-24Kon Tum: 892,583,
Khánh Hòa: 421,997
Trúng 892 Kon Tum,
Trúng 421 Khánh Hòa
670
13-07-24Đà Nẵng: 038,862,
Quảng Ngãi: 542,824,
Đắc Nông: 114,517
Trúng 038 Đà Nẵng,
Trúng 542 Quảng Ngãi
589
12-07-24Gia Lai: 589,173,
Ninh Thuận: 925,252
Trúng 589 Gia Lai,
Trúng 925 Ninh Thuận
157
11-07-24Bình Định: 055,350,
Quảng Trị: 911,037,
Quảng Bình: 214,312
Trúng 055 Bình Định,
Trúng 911 Quảng Trị,
Trúng 214 Quảng Bình
488
10-07-24Đà Nẵng: 382,726,
Khánh Hòa: 146,818
Trúng 382 Đà Nẵng,
Trúng 146 Khánh Hòa
476
09-07-24Đắc Lắc: 140,862,
Quảng Nam: 763,114
Trúng 140 Đắc Lắc,
Trúng 763 Quảng Nam
570
08-07-24TT Huế: 965,417,
Phú Yên: 608,298
Trúng 965 TT Huế,
Trúng 608 Phú Yên
510
07-07-24Kon Tum: 142,089,
Khánh Hòa: 329,339
Trúng 329 Khánh Hòa712
06-07-24Đà Nẵng: 916,190,
Quảng Ngãi: 628,723,
Đắc Nông: 248,657
Trúng 916 Đà Nẵng,
Trúng 628 Quảng Ngãi,
Trúng 248 Đắc Nông
523
05-07-24Gia Lai: 294,092,
Ninh Thuận: 307,645
Trúng 294 Gia Lai,
Trúng 307 Ninh Thuận
408
04-07-24Bình Định: 819,807,
Quảng Trị: 890,078,
Quảng Bình: 402,851
Trúng 819 Bình Định,
Trúng 890 Quảng Trị,
Trúng 402 Quảng Bình
511
03-07-24Đà Nẵng: 339,623,
Khánh Hòa: 596,046
Trúng 339 Đà Nẵng,
Trúng 596 Khánh Hòa
443
02-07-24Đắc Lắc: 687,681,
Quảng Nam: 554,785
Trúng 687 Đắc Lắc714
01-07-24TT Huế: 623,679,
Phú Yên: 691,148
Trúng 623 TT Huế,
Trúng 691 Phú Yên
265
30-06-24Kon Tum: 901,468,
Khánh Hòa: 746,214
Trúng 901 Kon Tum,
Trúng 746 Khánh Hòa
506
29-06-24Đà Nẵng: 435,905,
Quảng Ngãi: 691,087,
Đắc Nông: 994,544
Trúng 691 Quảng Ngãi,
Trúng 994 Đắc Nông
451
28-06-24Gia Lai: 075,362,
Ninh Thuận: 555,369
Trúng 075 Gia Lai667
27-06-24Bình Định: 713,735,
Quảng Trị: 417,171,
Quảng Bình: 989,819
Trúng 713 Bình Định,
Trúng 417 Quảng Trị,
Trúng 989 Quảng Bình
495
26-06-24Đà Nẵng: 700,561,
Khánh Hòa: 306,912
Trúng 700 Đà Nẵng,
Trúng 306 Khánh Hòa
368
25-06-24Đắc Lắc: 687,569,
Quảng Nam: 714,617
Trúng 687 Đắc Lắc,
Trúng 714 Quảng Nam
534
24-06-24TT Huế: 394,450,
Phú Yên: 379,258
Trúng 394 TT Huế,
Trúng 379 Phú Yên
759
23-06-24Kon Tum: 765,473,
Khánh Hòa: 771,323
Trúng 765 Kon Tum,
Trúng 771 Khánh Hòa
350