Mua Số Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp,400.000 VNĐ

Nhận Số Víp Ăn 100% ngày :24-07-24


Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
24-07-24 Đà Nẵng
Khánh Hòa
23-07-24Đắc Lắc: 926,933,
Quảng Nam: 514,573
Trúng 926 Đắc Lắc451
22-07-24TT Huế: 413,497,
Phú Yên: 363,019
Trúng 413 TT Huế,
Trúng 363 Phú Yên
478
21-07-24Kon Tum: 633,678,
Khánh Hòa: 774,899
Trúng 774 Khánh Hòa465
20-07-24Đà Nẵng: 960,541,
Quảng Ngãi: 360,629,
Đắc Nông: 755,865
Trúng 960 Đà Nẵng,
Trúng 360 Quảng Ngãi,
Trúng 755 Đắc Nông
729
19-07-24Gia Lai: 851,761,
Ninh Thuận: 254,581
Trúng 851 Gia Lai,
Trúng 254 Ninh Thuận
451
18-07-24Bình Định: 085,435,
Quảng Trị: 005,507,
Quảng Bình: 785,642
Trúng 085 Bình Định,
Trúng 005 Quảng Trị,
Trúng 785 Quảng Bình
377
17-07-24Đà Nẵng: 541,167,
Khánh Hòa: 004,113
Trúng 541 Đà Nẵng565
16-07-24Đắc Lắc: 395,504,
Quảng Nam: 506,793
Trúng 395 Đắc Lắc467
15-07-24TT Huế: 599,646,
Phú Yên: 477,449
Trúng 599 TT Huế,
Trúng 477 Phú Yên
464
14-07-24Kon Tum: 892,925,
Khánh Hòa: 311,246
Trúng 892 Kon Tum580
13-07-24Đà Nẵng: 038,108,
Quảng Ngãi: 542,214,
Đắc Nông: 548,090
Trúng 038 Đà Nẵng,
Trúng 542 Quảng Ngãi,
Trúng 548 Đắc Nông
740
12-07-24Gia Lai: 589,891,
Ninh Thuận: 925,725
Trúng 589 Gia Lai,
Trúng 925 Ninh Thuận
427
11-07-24Bình Định: 055,534,
Quảng Trị: 911,596,
Quảng Bình: 214,116
Trúng 055 Bình Định,
Trúng 911 Quảng Trị,
Trúng 214 Quảng Bình
398
10-07-24Đà Nẵng: 382,649,
Khánh Hòa: 898,105
Trúng 382 Đà Nẵng480
09-07-24Đắc Lắc: 140,825,
Quảng Nam: 763,726
Trúng 140 Đắc Lắc,
Trúng 763 Quảng Nam
428
08-07-24TT Huế: 965,047,
Phú Yên: 219,818
Trúng 965 TT Huế748
07-07-24Kon Tum: 019,588,
Khánh Hòa: 522,055
Trúng Kon Tum587
06-07-24Đà Nẵng: 916,500,
Quảng Ngãi: 628,390,
Đắc Nông: 248,468
Trúng 916 Đà Nẵng,
Trúng 628 Quảng Ngãi,
Trúng 248 Đắc Nông
476
05-07-24Gia Lai: 294,418,
Ninh Thuận: 307,691
Trúng 294 Gia Lai,
Trúng 307 Ninh Thuận
760
04-07-24Bình Định: 819,663,
Quảng Trị: 890,429,
Quảng Bình: 402,736
Trúng 819 Bình Định,
Trúng 890 Quảng Trị,
Trúng 402 Quảng Bình
703
03-07-24Đà Nẵng: 339,431,
Khánh Hòa: 596,006
Trúng 339 Đà Nẵng,
Trúng 596 Khánh Hòa
567
02-07-24Đắc Lắc: 687,708,
Quảng Nam: 646,728
Trúng 687 Đắc Lắc,
Trúng 646 Quảng Nam
865
01-07-24TT Huế: 623,777,
Phú Yên: 708,577
Trúng 623 TT Huế710
30-06-24Kon Tum: 901,432,
Khánh Hòa: 746,940
Trúng 901 Kon Tum,
Trúng 746 Khánh Hòa
704
29-06-24Đà Nẵng: 866,323,
Quảng Ngãi: 691,791,
Đắc Nông: 994,813
Trúng 866 Đà Nẵng,
Trúng 691 Quảng Ngãi,
Trúng 994 Đắc Nông
557
28-06-24Gia Lai: 075,072,
Ninh Thuận: 487,412
Trúng 075 Gia Lai,
Trúng 487 Ninh Thuận
603
27-06-24Bình Định: 713,765,
Quảng Trị: 417,037,
Quảng Bình: 989,786
Trúng 713 Bình Định,
Trúng 417 Quảng Trị,
Trúng 989 Quảng Bình
553
26-06-24Đà Nẵng: 130,084,
Khánh Hòa: 306,230
Trúng 306 Khánh Hòa552
25-06-24Đắc Lắc: 687,811,
Quảng Nam: 714,582
Trúng 687 Đắc Lắc,
Trúng 714 Quảng Nam
863
24-06-24TT Huế: 394,742,
Phú Yên: 379,907
Trúng 394 TT Huế,
Trúng 379 Phú Yên
608
23-06-24Kon Tum: 765,118,
Khánh Hòa: 590,157
Trúng 765 Kon Tum627