Mua Số Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip,300.000 VNĐ

Nhận Số Víp Ăn 100% ngày :29-05-22


Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
29-05-22 Kon Tum
Khánh Hòa
28-05-22Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng đầu 8 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
260
27-05-22Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 8 Gia Lai,
Trúng đuôi 6 Ninh Thuận
268
26-05-22Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đầu 0 Bình Định,
Trúng đầu 4 Quảng Trị
258
25-05-22Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 0 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
257
24-05-22Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng đầu 0 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
274
23-05-22TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng đầu 3 TT Huế,
Trúng đuôi 4 Phú Yên
249
22-05-22Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 6 Kon Tum,
Trúng đầu 1 Khánh Hòa
235
21-05-22Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 1 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 4 Đắc Nông
263
20-05-22Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đầu 5 Ninh Thuận221
19-05-22Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đầu 0 Bình Định,
Trúng đuôi 8 Quảng Trị,
Trúng đuôi 8 Quảng Bình
230
18-05-22Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 2 Đà Nẵng,
Trúng đầu 3 Khánh Hòa
258
17-05-22Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đuôi 6 Quảng Nam
224
16-05-22TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 7 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
273
15-05-22Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 3 Kon Tum270
14-05-22Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng đầu 9 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 0 Đắc Nông
246
13-05-22Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 7 Gia Lai,
Trúng đầu 5 Ninh Thuận
219
12-05-22Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 3 Quảng Trị
246
11-05-22Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng đầu 4 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 2 Khánh Hòa
241
10-05-22Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam258
09-05-22TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng đầu 8 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
255
08-05-22Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đầu 0 Khánh Hòa
215
07-05-22Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 9 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 7 Đắc Nông
245
06-05-22Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 5 Ninh Thuận
250
05-05-22Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 7 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đầu 0 Quảng Bình
249
04-05-22Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đầu 0 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
261
03-05-22Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng đầu 2 Đắc Lắc244
02-05-22TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
258