Mua Số Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip,500.000 VNĐ

Nhận Số Víp Ăn 100% ngày :13-06-21


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
13-06-21 Kon Tum
Khánh Hòa
12-06-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 0 Đà Nẵng,
Trúng đầu 3 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 8 Đắc Nông
267
11-06-21Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 6 Gia Lai,
Trúng đuôi 8 Ninh Thuận
238
10-06-21Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 3 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
234
09-06-21Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 8 Khánh Hòa
263
08-06-21Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
275
07-06-21TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 2 Phú Yên253
06-06-21Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 1 Kon Tum,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
239
05-06-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng đầu 1 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 3 Đắc Nông
272
04-06-21Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 2 Gia Lai223
03-06-21Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đầu 9 Quảng Bình
266
02-06-21Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng đầu 3 Đà Nẵng,
Trúng đầu 2 Khánh Hòa
218
01-06-21Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng đầu 7 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 0 Quảng Nam
252
31-05-21TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đầu 7 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
276
30-05-21Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng đầu 6 Kon Tum281
29-05-21Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng đầu 2 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 8 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
268
28-05-21Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đầu 4 Gia Lai,
Trúng đầu 4 Ninh Thuận
232
27-05-21Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đầu 0 Bình Định,
Trúng đuôi 6 Quảng Bình
223
26-05-21Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng đầu 5 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 0 Khánh Hòa
289
25-05-21Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng đầu 5 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
248
24-05-21TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đầu 2 Phú Yên
233
23-05-21Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 7 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
248
22-05-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng đầu 0 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 9 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
261
21-05-21Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 4 Gia Lai,
Trúng đuôi 3 Ninh Thuận
266
20-05-21Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đầu 1 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 9 Quảng Bình
239
19-05-21Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 0 Đà Nẵng250
18-05-21Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng đầu 6 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 0 Quảng Nam
276
17-05-21TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đuôi 6 Phú Yên
274
16-05-21Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng đầu 3 Kon Tum,
Trúng đuôi 2 Khánh Hòa
265
15-05-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 0 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
257
14-05-21Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đầu 5 Ninh Thuận
238
13-05-21Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 2 Bình Định,
Trúng đầu 0 Quảng Trị,
Trúng đuôi 4 Quảng Bình
247