Mua Số Đầu đuôi giải tám Miền Trung Siêu VIP,300.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :23-04-21


Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Đầu Đuôi Giải Tám Kết quả Theo
23-04-21 Gia Lai
Ninh Thuận
22-04-21Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đầu 0 Quảng Trị,
Trúng Giải Tám Quảng Bình
259
21-04-21Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Khánh Hòa
224
20-04-21Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 8 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 8 Quảng Nam
239
19-04-21TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 9 TT Huế,
Trúng Giải Tám Phú Yên
238
18-04-21Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng đầu 3 Kon Tum260
17-04-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đầu 5 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 6 Đắc Nông
242
16-04-21Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đầu 0 Gia Lai,
Trúng Giải Tám Ninh Thuận
271
15-04-21Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng Giải Tám Bình Định,
Trúng đuôi 7 Quảng Trị,
Trúng Giải Tám Quảng Bình
271
14-04-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng đầu 1 Đà Nẵng,
Trúng đầu 9 Khánh Hòa
251
13-04-21Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng Giải Tám Đắc Lắc,
Trúng Giải Tám Quảng Nam
286
12-04-21TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 7 TT Huế,
Trúng đầu 3 Phú Yên
221
11-04-21Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đầu 5 Kon Tum,
Trúng đầu 3 Khánh Hòa
238
10-04-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 2 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 0 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 7 Đắc Nông
252
09-04-21Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng Giải Tám Gia Lai,
Trúng đầu 5 Ninh Thuận
251
08-04-21Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 2 Bình Định,
Trúng Giải Tám Quảng Trị,
Trúng đầu 2 Quảng Bình
219
07-04-21Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 4 Đà Nẵng,
Trúng đầu 6 Khánh Hòa
264
06-04-21Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám Đắc Lắc,
Trúng Giải Tám Quảng Nam
242
05-04-21TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 9 TT Huế,
Trúng Giải Tám Phú Yên
242
04-04-21Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 1 Khánh Hòa213
03-04-21Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng đầu 0 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 9 Đắc Nông
252
02-04-21Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 7 Gia Lai,
Trúng đầu 6 Ninh Thuận
263
01-04-21Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 0 Quảng Trị,
Trúng Giải Tám Quảng Bình
259
31-03-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng đầu 1 Đà Nẵng,
Trúng đầu 4 Khánh Hòa
248
30-03-21Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng Giải Tám Đắc Lắc,
Trúng đầu 9 Quảng Nam
255
29-03-21TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng đầu 7 TT Huế,
Trúng Giải Tám Phú Yên
262
28-03-21Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 4 Khánh Hòa246
27-03-21Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng đuôi 3 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 5 Đắc Nông
246
26-03-21Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng Giải Tám Gia Lai,
Trúng đuôi 2 Ninh Thuận
247
25-03-21Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng Giải Tám Bình Định,
Trúng Giải Tám Quảng Trị,
Trúng đầu 6 Quảng Bình
240
24-03-21Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng đầu 4 Khánh Hòa
254
23-03-21Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 0 Đắc Lắc,
Trúng Giải Tám Quảng Nam
262