Mua Số Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp,300.000 VNĐ

Nhận Ngay Số đẹp ngày :24-07-24


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đề Kết quả Theo
24-07-24 Đà Nẵng
Khánh Hòa
23-07-24Đắc Lắc: 26,
Quảng Nam: 47
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
248
22-07-24TT Huế: 13,
Phú Yên: 63
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
253
21-07-24Kon Tum: 97,
Khánh Hòa: 74
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
250
20-07-24Đà Nẵng: 60,
Quảng Ngãi: 60,
Đắc Nông: 55
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
275
19-07-24Gia Lai: 51,
Ninh Thuận: 54
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
212
18-07-24Bình Định: 85,
Quảng Trị: 05,
Quảng Bình: 85
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
267
17-07-24Đà Nẵng: 41,
Khánh Hòa: 87
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
240
16-07-24Đắc Lắc: 95,
Quảng Nam: 76
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
228
15-07-24TT Huế: 99,
Phú Yên: 77
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
278
14-07-24Kon Tum: 92,
Khánh Hòa: 21
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
268
13-07-24Đà Nẵng: 38,
Quảng Ngãi: 42,
Đắc Nông: 48
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
257
12-07-24Gia Lai: 89,
Ninh Thuận: 25
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
223
11-07-24Bình Định: 55,
Quảng Trị: 11,
Quảng Bình: 14
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
251
10-07-24Đà Nẵng: 82,
Khánh Hòa: 46
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
227
09-07-24Đắc Lắc: 40,
Quảng Nam: 69
Trúng Đắc Lắc237
08-07-24TT Huế: 65,
Phú Yên: 08
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
282
07-07-24Kon Tum: 88,
Khánh Hòa: 29
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
239
06-07-24Đà Nẵng: 16,
Quảng Ngãi: 28,
Đắc Nông: 48
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
257
05-07-24Gia Lai: 94,
Ninh Thuận: 07
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
255
04-07-24Bình Định: 19,
Quảng Trị: 90,
Quảng Bình: 02
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
237
03-07-24Đà Nẵng: 39,
Khánh Hòa: 63
Trúng Đà Nẵng266
02-07-24Đắc Lắc: 87,
Quảng Nam: 46
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
237
01-07-24TT Huế: 23,
Phú Yên: 91
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
263
30-06-24Kon Tum: 01,
Khánh Hòa: 46
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
257
29-06-24Đà Nẵng: 66,
Quảng Ngãi: 04,
Đắc Nông: 94
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
227
28-06-24Gia Lai: 75,
Ninh Thuận: 87
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
264
27-06-24Bình Định: 13,
Quảng Trị: 46,
Quảng Bình: 89
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
232
26-06-24Đà Nẵng: 00,
Khánh Hòa: 06
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
269
25-06-24Đắc Lắc: 87,
Quảng Nam: 14
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
289
24-06-24TT Huế: 98,
Phú Yên: 98
Trượt266
23-06-24Kon Tum: 65,
Khánh Hòa: 71
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
242