Mua Số Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp,500.000 VNĐ

Thần tài xổ số ngày :23-04-21


Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đề Kết quả Theo
23-04-21 Gia Lai
Ninh Thuận
22-04-21Bình Định: 59,
Quảng Trị: 07,
Quảng Bình: 88
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
244
21-04-21Đà Nẵng: 92,
Khánh Hòa: 24
Trúng Khánh Hòa255
20-04-21Đắc Lắc: 92,
Quảng Nam: 79
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
216
19-04-21TT Huế: 05,
Phú Yên: 89
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
219
18-04-21Kon Tum: 30,
Khánh Hòa: 76
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
227
17-04-21Đà Nẵng: 30,
Quảng Ngãi: 63,
Đắc Nông: 60
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
233
16-04-21Gia Lai: 61,
Ninh Thuận: 27
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
273
15-04-21Bình Định: 50,
Quảng Trị: 07,
Quảng Bình: 44
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
247
14-04-21Đà Nẵng: 78,
Khánh Hòa: 19
Trúng Đà Nẵng294
13-04-21Đắc Lắc: 50,
Quảng Nam: 00
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
287
12-04-21TT Huế: 72,
Phú Yên: 71
Trúng TT Huế227
11-04-21Kon Tum: 24,
Khánh Hòa: 94
Trúng Khánh Hòa233
10-04-21Đà Nẵng: 01,
Quảng Ngãi: 57,
Đắc Nông: 71
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
275
09-04-21Gia Lai: 53,
Ninh Thuận: 70
Trúng Ninh Thuận288
08-04-21Bình Định: 31,
Quảng Trị: 87,
Quảng Bình: 47
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
252
07-04-21Đà Nẵng: 97,
Khánh Hòa: 53
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
250
06-04-21Đắc Lắc: 85,
Quảng Nam: 12
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
243
05-04-21TT Huế: 35,
Phú Yên: 88
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
272
04-04-21Kon Tum: 29,
Khánh Hòa: 17
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
229
03-04-21Đà Nẵng: 32,
Quảng Ngãi: 39,
Đắc Nông: 69
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
246
02-04-21Gia Lai: 09,
Ninh Thuận: 76
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
244
01-04-21Bình Định: 62,
Quảng Trị: 49,
Quảng Bình: 54
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
246
31-03-21Đà Nẵng: 25,
Khánh Hòa: 83
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
249
30-03-21Đắc Lắc: 88,
Quảng Nam: 30
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
222
29-03-21TT Huế: 69,
Phú Yên: 31
Trúng TT Huế223
28-03-21Kon Tum: 77,
Khánh Hòa: 68
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
282
27-03-21Đà Nẵng: 69,
Quảng Ngãi: 16,
Đắc Nông: 58
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
242
26-03-21Gia Lai: 47,
Ninh Thuận: 21
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
267
25-03-21Bình Định: 43,
Quảng Trị: 98,
Quảng Bình: 21
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
260
24-03-21Đà Nẵng: 13,
Khánh Hòa: 48
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
253
23-03-21Đắc Lắc: 84,
Quảng Nam: 71
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
259