Mua Số Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp,300.000 VNĐ

Nhận Số Víp Ăn 100% ngày :07-06-23


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Đề Kết quả Theo
07-06-23 Đà Nẵng
Khánh Hòa
06-06-23Đắc Lắc: 68,
Quảng Nam: 86
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
288
05-06-23TT Huế: 79,
Phú Yên: 70
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
257
04-06-23Kon Tum: 00,
Khánh Hòa: 01
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
287
03-06-23Đà Nẵng: 09,
Quảng Ngãi: 35,
Đắc Nông: 71
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
262
02-06-23Gia Lai: 88,
Ninh Thuận: 95
Trúng Gia Lai209
01-06-23Bình Định: 20,
Quảng Trị: 99,
Quảng Bình: 70
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
231
31-05-23Đà Nẵng: 15,
Khánh Hòa: 29
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
249
30-05-23Đắc Lắc: 71,
Quảng Nam: 96
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
218
29-05-23TT Huế: 00,
Phú Yên: 29
Trúng TT Huế256
28-05-23Kon Tum: 90,
Khánh Hòa: 73
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
276
27-05-23Đà Nẵng: 01,
Quảng Ngãi: 84,
Đắc Nông: 91
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
238
26-05-23Gia Lai: 30,
Ninh Thuận: 79
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
244
25-05-23Bình Định: 05,
Quảng Trị: 89,
Quảng Bình: 83
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
238
24-05-23Đà Nẵng: 93,
Khánh Hòa: 97
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
246
23-05-23Đắc Lắc: 76,
Quảng Nam: 46
Trúng Đắc Lắc234
22-05-23TT Huế: 36,
Phú Yên: 84
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
265
21-05-23Kon Tum: 93,
Khánh Hòa: 77
Trúng Khánh Hòa250
20-05-23Đà Nẵng: 52,
Quảng Ngãi: 79,
Đắc Nông: 25
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
232
19-05-23Gia Lai: 99,
Ninh Thuận: 29
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
283
18-05-23Bình Định: 98,
Quảng Trị: 71,
Quảng Bình: 94
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
251
17-05-23Đà Nẵng: 96,
Khánh Hòa: 69
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
247