Mua Số Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp,300.000 VNĐ

Đã chốt Số Chắc ăn ngày :23-04-21


Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Đề Kết quả Theo
23-04-21 Gia Lai
Ninh Thuận
22-04-21Bình Định: 59,
Quảng Trị: 07,
Quảng Bình: 88
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
223
21-04-21Đà Nẵng: 78,
Khánh Hòa: 24
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
226
20-04-21Đắc Lắc: 92,
Quảng Nam: 79
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
250
19-04-21TT Huế: 05,
Phú Yên: 89
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
247
18-04-21Kon Tum: 30,
Khánh Hòa: 76
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
253
17-04-21Đà Nẵng: 91,
Quảng Ngãi: 63,
Đắc Nông: 60
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
271
16-04-21Gia Lai: 61,
Ninh Thuận: 27
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
251
15-04-21Bình Định: 50,
Quảng Trị: 07,
Quảng Bình: 44
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
274
14-04-21Đà Nẵng: 78,
Khánh Hòa: 07
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
228
13-04-21Đắc Lắc: 50,
Quảng Nam: 30
Trúng Đắc Lắc281
12-04-21TT Huế: 72,
Phú Yên: 88
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
218
11-04-21Kon Tum: 93,
Khánh Hòa: 02
Trúng Kon Tum230
10-04-21Đà Nẵng: 01,
Quảng Ngãi: 57,
Đắc Nông: 71
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
241
09-04-21Gia Lai: 80,
Ninh Thuận: 70
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
249
08-04-21Bình Định: 31,
Quảng Trị: 87,
Quảng Bình: 47
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
242
07-04-21Đà Nẵng: 97,
Khánh Hòa: 53
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
256
06-04-21Đắc Lắc: 85,
Quảng Nam: 12
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
219
05-04-21TT Huế: 35,
Phú Yên: 88
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
230
04-04-21Kon Tum: 29,
Khánh Hòa: 17
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
262
03-04-21Đà Nẵng: 35,
Quảng Ngãi: 39,
Đắc Nông: 69
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
253
02-04-21Gia Lai: 09,
Ninh Thuận: 76
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
251
01-04-21Bình Định: 62,
Quảng Trị: 49,
Quảng Bình: 54
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
257
31-03-21Đà Nẵng: 25,
Khánh Hòa: 92
Trúng Đà Nẵng256
30-03-21Đắc Lắc: 56,
Quảng Nam: 30
Trúng Quảng Nam258
29-03-21TT Huế: 69,
Phú Yên: 49
Trúng TT Huế207
28-03-21Kon Tum: 77,
Khánh Hòa: 68
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
225
27-03-21Đà Nẵng: 69,
Quảng Ngãi: 89,
Đắc Nông: 58
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
262
26-03-21Gia Lai: 47,
Ninh Thuận: 21
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
250
25-03-21Bình Định: 43,
Quảng Trị: 37,
Quảng Bình: 21
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
219
24-03-21Đà Nẵng: 13,
Khánh Hòa: 48
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
266
23-03-21Đắc Lắc: 84,
Quảng Nam: 98
Trúng Đắc Lắc246