Mua Số Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp,1.000.000 VNĐ

Không trúng không lấy tiền ngày :23-04-21


Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
23-04-21 Gia Lai
Ninh Thuận
22-04-21Bình Định: 859,
Quảng Trị: 907,
Quảng Bình: 288
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
497
21-04-21Đà Nẵng: 178,
Khánh Hòa: 424
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
607
20-04-21Đắc Lắc: 118,
Quảng Nam: 979
Trúng Quảng Nam713
19-04-21TT Huế: 725,
Phú Yên: 089
Trúng Phú Yên715
18-04-21Kon Tum: 030,
Khánh Hòa: 576
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
527
17-04-21Đà Nẵng: 891,
Quảng Ngãi: 363,
Đắc Nông: 060
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
340
16-04-21Gia Lai: 961,
Ninh Thuận: 627
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
722
15-04-21Bình Định: 250,
Quảng Trị: 407,
Quảng Bình: 144
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
344
14-04-21Đà Nẵng: 278,
Khánh Hòa: 207
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
358
13-04-21Đắc Lắc: 450,
Quảng Nam: 400
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
217
12-04-21TT Huế: 572,
Phú Yên: 088
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
567
11-04-21Kon Tum: 993,
Khánh Hòa: 494
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
579
10-04-21Đà Nẵng: 401,
Quảng Ngãi: 457,
Đắc Nông: 971
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
384
09-04-21Gia Lai: 880,
Ninh Thuận: 570
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
745
08-04-21Bình Định: 531,
Quảng Trị: 287,
Quảng Bình: 147
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
401
07-04-21Đà Nẵng: 497,
Khánh Hòa: 653
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
157
06-04-21Đắc Lắc: 385,
Quảng Nam: 012
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
714
05-04-21TT Huế: 735,
Phú Yên: 288
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
532
04-04-21Kon Tum: 581,
Khánh Hòa: 517
Trúng Khánh Hòa680
03-04-21Đà Nẵng: 532,
Quảng Ngãi: 039,
Đắc Nông: 969
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
610
02-04-21Gia Lai: 209,
Ninh Thuận: 276
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
162
01-04-21Bình Định: 947,
Quảng Trị: 349,
Quảng Bình: 954
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
447
31-03-21Đà Nẵng: 725,
Khánh Hòa: 383
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
777
30-03-21Đắc Lắc: 988,
Quảng Nam: 717
Trúng Đắc Lắc500
29-03-21TT Huế: 469,
Phú Yên: 225
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
727
28-03-21Kon Tum: 877,
Khánh Hòa: 368
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
952
27-03-21Đà Nẵng: 369,
Quảng Ngãi: 589,
Đắc Nông: 858
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
431
26-03-21Gia Lai: 247,
Ninh Thuận: 321
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
298
25-03-21Bình Định: 343,
Quảng Trị: 137,
Quảng Bình: 821
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
541
24-03-21Đà Nẵng: 113,
Khánh Hòa: 348
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
473
23-03-21Đắc Lắc: 684,
Quảng Nam: 571
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
813