Mua Số Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp,500.000 VNĐ

Chốt số đẹp tối nay ngày :29-05-22


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
29-05-22 Kon Tum
Khánh Hòa
28-05-22Đà Nẵng: 483,
Quảng Ngãi: 218,
Đắc Nông: 051
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
665
27-05-22Gia Lai: 298,
Ninh Thuận: 536
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
546
26-05-22Bình Định: 307,
Quảng Trị: 242,
Quảng Bình: 367
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
607
25-05-22Đà Nẵng: 204,
Khánh Hòa: 266
Trúng Khánh Hòa602
24-05-22Đắc Lắc: 502,
Quảng Nam: 833
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
643
23-05-22TT Huế: 131,
Phú Yên: 384
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
553
22-05-22Kon Tum: 576,
Khánh Hòa: 918
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
722
21-05-22Đà Nẵng: 026,
Quảng Ngãi: 420,
Đắc Nông: 947
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
449
20-05-22Gia Lai: 053,
Ninh Thuận: 159
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
668
19-05-22Bình Định: 702,
Quảng Trị: 098,
Quảng Bình: 728
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
674
18-05-22Đà Nẵng: 322,
Khánh Hòa: 473
Trúng Đà Nẵng294
17-05-22Đắc Lắc: 683,
Quảng Nam: 376
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
529
16-05-22TT Huế: 727,
Phú Yên: 316
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
619
15-05-22Kon Tum: 613,
Khánh Hòa: 627
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
391
14-05-22Đà Nẵng: 793,
Quảng Ngãi: 146,
Đắc Nông: 920
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
548
13-05-22Gia Lai: 517,
Ninh Thuận: 350
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
623
12-05-22Bình Định: 623,
Quảng Trị: 573,
Quảng Bình: 480
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
402
11-05-22Đà Nẵng: 046,
Khánh Hòa: 222
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
402
10-05-22Đắc Lắc: 950,
Quảng Nam: 255
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
516
09-05-22TT Huế: 089,
Phú Yên: 572
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
878
08-05-22Kon Tum: 873,
Khánh Hòa: 202
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
372
07-05-22Đà Nẵng: 052,
Quảng Ngãi: 725,
Đắc Nông: 027
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
503
06-05-22Gia Lai: 937,
Ninh Thuận: 675
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
529
05-05-22Bình Định: 287,
Quảng Trị: 538,
Quảng Bình: 609
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
684
04-05-22Đà Nẵng: 108,
Khánh Hòa: 603
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
671
03-05-22Đắc Lắc: 528,
Quảng Nam: 038
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
739
02-05-22TT Huế: 942,
Phú Yên: 963
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
477