Mua Số Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp,500.000 VNĐ

Không win hoàn tiền ngày :07-06-23


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
07-06-23 Đà Nẵng
Khánh Hòa
06-06-23Đắc Lắc: 668,
Quảng Nam: 686
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
547
05-06-23TT Huế: 284,
Phú Yên: 370
Trúng Phú Yên641
04-06-23Kon Tum: 900,
Khánh Hòa: 701
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
808
03-06-23Đà Nẵng: 709,
Quảng Ngãi: 986,
Đắc Nông: 971
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
599
02-06-23Gia Lai: 288,
Ninh Thuận: 076
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
544
01-06-23Bình Định: 120,
Quảng Trị: 299,
Quảng Bình: 870
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
804
31-05-23Đà Nẵng: 315,
Khánh Hòa: 829
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
470
30-05-23Đắc Lắc: 571,
Quảng Nam: 896
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
361
29-05-23TT Huế: 500,
Phú Yên: 212
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
388
28-05-23Kon Tum: 090,
Khánh Hòa: 873
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
604
27-05-23Đà Nẵng: 485,
Quảng Ngãi: 084,
Đắc Nông: 591
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
603
26-05-23Gia Lai: 330,
Ninh Thuận: 179
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
413
25-05-23Bình Định: 605,
Quảng Trị: 689,
Quảng Bình: 883
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
495
24-05-23Đà Nẵng: 145,
Khánh Hòa: 797
Trúng Khánh Hòa569
23-05-23Đắc Lắc: 976,
Quảng Nam: 560
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
741
22-05-23TT Huế: 244,
Phú Yên: 784
Trúng Phú Yên920
21-05-23Kon Tum: 436,
Khánh Hòa: 077
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
732
20-05-23Đà Nẵng: 652,
Quảng Ngãi: 279,
Đắc Nông: 825
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
418
19-05-23Gia Lai: 199,
Ninh Thuận: 029
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
562
18-05-23Bình Định: 398,
Quảng Trị: 371,
Quảng Bình: 494
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
663
17-05-23Đà Nẵng: 996,
Khánh Hòa: 469
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
579