Mua Số Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp,500.000 VNĐ

Soi số đẹp nhất ngày :23-04-21


Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận số



Ngày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
23-04-21 Gia Lai
Ninh Thuận
22-04-21Bình Định: 859,
Quảng Trị: 907,
Quảng Bình: 288
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
600
21-04-21Đà Nẵng: 178,
Khánh Hòa: 424
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
350
20-04-21Đắc Lắc: 177,
Quảng Nam: 979
Trúng Quảng Nam267
19-04-21TT Huế: 605,
Phú Yên: 089
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
654
18-04-21Kon Tum: 351,
Khánh Hòa: 576
Trúng Khánh Hòa586
17-04-21Đà Nẵng: 891,
Quảng Ngãi: 363,
Đắc Nông: 060
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
694
16-04-21Gia Lai: 961,
Ninh Thuận: 627
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
719
15-04-21Bình Định: 250,
Quảng Trị: 407,
Quảng Bình: 144
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
529
14-04-21Đà Nẵng: 278,
Khánh Hòa: 207
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
404
13-04-21Đắc Lắc: 450,
Quảng Nam: 400
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
312
12-04-21TT Huế: 572,
Phú Yên: 088
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
689
11-04-21Kon Tum: 993,
Khánh Hòa: 494
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
516
10-04-21Đà Nẵng: 401,
Quảng Ngãi: 457,
Đắc Nông: 971
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
372
09-04-21Gia Lai: 880,
Ninh Thuận: 570
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
523
08-04-21Bình Định: 730,
Quảng Trị: 287,
Quảng Bình: 147
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
962
07-04-21Đà Nẵng: 497,
Khánh Hòa: 653
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
696
06-04-21Đắc Lắc: 385,
Quảng Nam: 012
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
678
05-04-21TT Huế: 735,
Phú Yên: 288
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
427
04-04-21Kon Tum: 829,
Khánh Hòa: 517
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
537
03-04-21Đà Nẵng: 872,
Quảng Ngãi: 039,
Đắc Nông: 969
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
521
02-04-21Gia Lai: 209,
Ninh Thuận: 276
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
598
01-04-21Bình Định: 662,
Quảng Trị: 349,
Quảng Bình: 954
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
789
31-03-21Đà Nẵng: 725,
Khánh Hòa: 383
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
514
30-03-21Đắc Lắc: 988,
Quảng Nam: 430
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
633
29-03-21TT Huế: 469,
Phú Yên: 225
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
571
28-03-21Kon Tum: 877,
Khánh Hòa: 368
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
397
27-03-21Đà Nẵng: 369,
Quảng Ngãi: 589,
Đắc Nông: 858
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
466
26-03-21Gia Lai: 247,
Ninh Thuận: 321
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
416
25-03-21Bình Định: 343,
Quảng Trị: 137,
Quảng Bình: 821
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
787
24-03-21Đà Nẵng: 113,
Khánh Hòa: 348
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
432
23-03-21Đắc Lắc: 684,
Quảng Nam: 571
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
743